fbpx

Accessibility Tools

Skip to main content

Dekarbonizujmy budownictwo już dziś – rozwiązania są na wyciągnięcie ręki

Projekt „Dekarbonizacja procesów budowlanych” wchodzi w kulminacyjna fazę – już niedługo jego efekty zostaną zaprezentowane na ogólnopolskich targach budowlanych w Łodzi (InterDOM) oraz Lublinie (LUBDOM). Kończą się zaplanowane testy ogniowe materiałów naturalnych oraz prace nad raportami i innymi dokumentami powstającymi w ramach projektu. A wszystko po to, by po naturalne technologie sięgano o wiele częściej niż dziś.

Projekt „Dekarbonizacja procesów budowlanych” wiele miejsca poświęca działaniom edukacyjnym i informacyjnym – ponieważ powszechna wiedza o wpływie branży budowlanej na zmiany klimatu jest bardzo ograniczona. W rezultacie brakuje także motywacji do korzystania z rozwiązań zmniejszających emisje dwutlenku węgla. Tymczasem dalszy wzrost ilości CO2 w atmosferze przyniesie katastrofalne susze, brak wody a zarazem zagrożenie deszczami nawalnymi i powodziami błyskawicznymi. Dlatego model działania branży budowlanej musi zmieniać się jak najprędzej, zwłaszcza, że odpowiednie rozwiązania istnieją już dziś. Można po nie sięgać, bardzo często zastępować dotychczasowe materiały wręcz jeden do jednego – jak np. naturalnymi materiałami izolacyjnymi zastąpić materiały sztuczne.

O tych zagadnieniach oraz zadaniach, jakie ma przed sobą projekt, rozmawiali 7 marca przedstawiciele IOŚ-PIB (czyli lidera projektu) oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego (partnera). Omówione zostały najważniejsze zadania projektu i mające powstać w ich wyniku opracowania:

  • „Poradnik inwestora”, czyli ogólnodostępny, darmowy dokument, skierowany do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem naturalnych materiałów budowlanych i materiałów z odzysku;
  • mapa drogowa wdrożenia podstawowych, przyjętych praktyk dla konstrukcji przegród i termomodernizacji z wykorzystaniem materiałów naturalnych;
  • rekomendacje dotyczące wsparcia rozwoju rynku budownictwa naturalnego, w tym zalecenia dla miejskich planów adaptacji w zakresie termomodernizacji i budownictwa mieszkaniowego;
  • program Dodatkowych Umiejętności Zawodowych z obszaru budownictwa naturalnego.

Już w dniach 15-17 marca projekt zaprezentuje się na targach budowlanych InterDOM w Łodzi  –  goście będą mogli zobaczyć wystawę przedstawiającą naturalne materiały budowlane, a także wypróbować je i porozmawiać z ekspertami na bezpłatnych warsztatach. Z kolei 13 i 14 kwietnia projekt będzie w Lublinie na targach LUBDOM.

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem wydarzenia.

Projekt „Dekarbonizacja procesów budowlanych – wprowadzenie materiałów naturalnych o zerowym śladzie węglowym, w tym drewna, do gospodarki obiegu cyrkularnego w budownictwie”, realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego, korzysta z dofinansowania o wartości 744 951 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest umożliwienie rozwoju sektora budownictwa naturalnego i drewnianego oraz implementacja Gospodarki Obiegu Zamkniętego w sektorze budownictwa w Polsce. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.