fbpx

Accessibility Tools

Skip to main content

Dekarbonizacja
Procesów
Budowlanych

Wprowadzenie materiałów naturalnych o zerowym śladzie węglowym, w tym drewna, do gospodarki obiegu cyrkularnego w budownictwie

Aktualności

Rekomendacje, jak wspierać rozwój rynku budownictwa naturalnego – to jeden z kluczowych rezultatów projektu „Dekarbonizacja procesów budowlanych”. Zamykają się w sześciu kategoriach – edukacji i budowaniu świadomości społecznej, tworzeniu przewagi konkurencyjnej, dostępności, mobilizacji sektora publicznego, zmian legislacyjnych oraz zachęt finansowych.
Wiele rozwiązań z dziedziny budownictwa naturalnego już dziś jest na wyciągnięcie ręki – nie tylko dla indywidualnych pasjonatów, ale też dla wielkoskalowego budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej – to najważniejszy wniosek ze spotkania podsumowującego projekt „Dekarbonizacja procesów budowlanych”.
Pobierz Poradnik Inwestora i dowiedz się, jakie technologie i materiały naturalne najlepiej odpowiadają na Twoje potrzeby. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla inwestorów indywidualnych i  samorządowych, jak i dla deweloperów. Pomoże przygotować się nie tylko do budowy domu jednorodzinnego, lecz także np. do realizacji wielkoskalowej inwestycji mieszkaniowej z zastosowaniem naturalnych materiałów i technologii.