fbpx

Accessibility Tools

Skip to main content

„Dekarbonizacja procesów budowlanych”: budownictwo przyjazne dla klimatu jest możliwe już dziś

Wiele rozwiązań z dziedziny budownictwa naturalnego już dziś jest na wyciągnięcie ręki – nie tylko dla indywidualnych pasjonatów, ale też dla wielkoskalowego budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej – to najważniejszy wniosek ze spotkania podsumowującego projekt „Dekarbonizacja procesów budowlanych”.

Dziś naturalne budownictwo to nie skansen – we współczesnym wydaniu opiera się na optymalizacji procesu budowy, prefabrykacji i produkcji materiałów o niskim śladzie węglowym, biodegradowalnych, nisko przetworzonych. Jego funkcjonalność i estetyka nie odbiegają od budynków realizowanych w technologiach konwencjonalnych. Co więcej, naturalne materiały i technologie – m. in. drewno konstrukcyjne, kostka słomiana, beton konopny, czy gliniane i wapienne tynki i farby – są dobre nie tylko dla środowiska, ale też dla zdrowia mieszkańców.

Projekt realizowany przez IOŚ-PIB (lidera) oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego (OSBN – partnera) przybliżył praktyczne zastosowanie tych materiałów i zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego w budownictwie.

Działania w ramach projektu objęły wiele obszarów, m. in.:  

– opracowania merytoryczne – w tym „Poradnik Inwestora”, czyli praktyczne kompendium wiedzy o naturalnych materiałach i technologiach budowlanych; rekomendacje rozwoju rynku budownictwa naturalnego, opracowane ma podstawie konsultacji z wybranymi przedstawicielami branży;  model wyliczeń śladu węglowego w cyklu życia materiałów budowlanych, czy testy ogniowe ścian z prefabrykatu drewniano-słomianego i betonu konopnego.

– programy edukacyjne – programy Dodatkowych Umiejętności Zawodowych dla szkół zawodowych (w zawodach „cieśla” i „murarz-tynkarz”), program nauczania dla szkół wyższych oraz  polskie tłumaczenie programu STEP (Straw Bale Building Training for European Professionals – Trening Budowania Słomianego dla Europejskich Profesjonalistów).

– warsztaty i webinary, prowadzone przez praktyków z OSBN, dotyczące m. in. budownictwa z drewna i słomy, tynków i farb naturalnych czy projektowania budynków przyjaznych dla środowiska – w których udział wzięło ponad 600 osób.

– multimedialną wystawę, prezentująca naturalne techniki i materiały budowlane oraz rozwiązania z dziedziny GOZ. Była ona częścią ekspozycji projektu na targach budowlanych, która obejmowała także przestrzeń do warsztatów, demonstracyjną konstrukcję z drewna i słomy oraz stoisko IOŚ-PIB. Instytut otrzymał główne nagrody za „Innowacyjne rozwiązania” na Targach InterDOM w Łodzi oraz za „Formę promocji targowej” na Targach LUBDOM w Lublinie. Łącznie na tych wydarzeniach wystawę obejrzało niemal 18 tys. osób.

Projekt „Dekarbonizacja procesów budowlanych” przybliżył praktyczne zastosowania nowoczesnego i funkcjonalnego budownictwa naturalnego różnym uczestnikom rynku – inwestorom, producentom i wykonawcom – w budowlach o różnej skali i przeznaczeniu.

Jest to o tyle istotne, że ograniczenie emisji CO2 w sektorze budowlanym jest koniecznością – już za kilka lat zaczną obowiązywać regulacje, które nałożą ten obowiązek na producentów i wykonawców, warto więc już dziś się na to przygotować.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu spotkania.

Projekt „Dekarbonizacja procesów budowlanych – wprowadzenie materiałów naturalnych o zerowym śladzie węglowym, w tym drewna, do gospodarki obiegu cyrkularnego w budownictwie”, realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego, korzysta z dofinansowania o wartości 744 951 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest umożliwienie rozwoju sektora budownictwa naturalnego i drewnianego oraz implementacja Gospodarki Obiegu Zamkniętego w sektorze budownictwa w Polsce. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.