fbpx

Accessibility Tools

Skip to main content

Dekarbonizacja Procesów Budowlanych: spotkanie podsumowujące działania w ramach projektu

Jakie efekty udało się wypracować w projekcie „Dekarbonizacja procesów budowlanych”? Czego potrzeba, by budownictwo przyjazne dla środowiska rozwijało się, a naturalne materiały i techniki budowlane weszły do powszechnego użycia? O tym już 25 kwietnia o godz. 11 w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego rozmawiać będą przedstawiciele IOŚ-PIB oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego (OSBN).

Budownictwo odpowiada dziś aż za ok. 40 proc. globalnych emisji dwutlenku węgla i musi je ograniczyć, jeśli mamy osiągnąć cel neutralności klimatycznej w 2050 r. Ponadto, już wkrótce ograniczanie emisji CO2 w budownictwie nie będzie kwestią dobrej woli, a obowiązkiem. Zmiany nadchodzą wraz z nowelizacją tzw. dyrektywy budynkowej.  Projekt „Dekarbonizacja procesów budowlanych” dostarcza rozwiązań, które  pomogą sprostać tym wymaganiom.

W trakcie spotkania przedstawiciele OSBN omówią wybrane rezultaty projektu:

  • „Poradnik Inwestora” – ogólnodostępne, darmowe, praktyczne kompendium wiedzy o naturalnych materiałach i technologiach budowlanych oraz zastosowaniu zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego w budownictwie. Publikacja jest przeznaczona zarówno dla inwestorów indywidualnych i samorządowych, dla projektantów, jak i dla deweloperów;
  • rekomendacje dotyczące wsparcia rozwoju rynku budownictwa naturalnego, opracowane na podstawie wybranych rezultatów projektu oraz konsultacji z projektantami, producentami materiałów budowlanych i wykonawcami budynków. Będą one stanowić pakiet propozycji zmian w prawodawstwie i systemie certyfikacji dla budownictwa, zawierający odniesienia do Miejskich Planów Adaptacji oraz termomodernizacji i stosowania zasad GOZ w praktyce;
  • model wyliczania śladu węglowego w cyklu życia produktu (tzw. model LCA – Life Cycle Assessment) dla wybranych naturalnych materiałów budowlanych – m. in. drewna i roślin jednorocznych;
  • opracowanie kategorii jakościowych dla surowców naturalnych oraz parametrów wytrzymałościowych dla drewna konstrukcyjnego;
  • badania ogniowe dopuszczające technologie naturalne i konstrukcje drewniane do budownictwa mieszkaniowego i publicznego.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo 25 kwietnia o godz. 11:15 na profilu IOŚ-PIB na portalu Facebook: https://www.facebook.com/IOSPIB.

Projekt „Dekarbonizacja procesów budowlanych – wprowadzenie materiałów naturalnych o zerowym śladzie węglowym, w tym drewna, do gospodarki obiegu cyrkularnego w budownictwie”, realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego, korzysta z dofinansowania o wartości 744 951 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest umożliwienie rozwoju sektora budownictwa naturalnego i drewnianego oraz implementacja Gospodarki Obiegu Zamkniętego w sektorze budownictwa w Polsce. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.