fbpx

Accessibility Tools

Skip to main content

Dekarbonizacja Procesów Budowlanych: spotkanie informacyjne o działaniach w ramach projektu

Jakie wyzwania stawia dekarbonizacja budownictwa? Jak odpowiada na nie projekt „Dekarbonizacja Procesów Budowlanych”? – o tym już 7 marca o godz. 12 w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego będą rozmawiać przedstawiciele IOŚ-PIB – lidera projektu oraz partnera – Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego.

Sektor budowlany odpowiada aż za 37 proc. światowych emisji CO2, znacznie przyczyniając się do zmiany klimatu i przyspieszając jej katastrofalne skutki. Projekt „Dekarbonizacja Procesów Budowlanych” pokazuje, jak można ograniczyć te szkody stosując naturalne materiały i techniki budowlane, a także – zgodnie z zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) – ponownie wykorzystując materiały odzyskane z rozbiórek.

Atutem projektu jest nacisk na stronę praktyczną – najbardziej przydatną z punktu widzenia wykonawców, projektantów czy inwestorów. Gotowe rozwiązania, opisy materiałów i technologii zostaną ujęte m.in. w opracowywanym w ramach projektu „Poradniku inwestora”: ogólnodostępnym, darmowym dokumencie skierowanym do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem naturalnych materiałów budowlanych i materiałów z odzysku.

Z drugiej strony projekt ma także upowszechnić wiedzę o nowych możliwościach, jakie dają nowoczesne formy naturalnego budowania. To zadanie zostanie wypełnione m.in. przez wystawę prezentującą naturalne materiały i technologie budowlane oraz zastosowanie założeń GOZ w budownictwie, która już wkrótce zostanie zaprezentowana m. in. na targach budowlanych InterDOM w Łodzi w dniach 15-17 marca.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo 7 marca o godz. 12 na profilu IOŚ-PIB na portalu Facebook: https://www.facebook.com/IOSPIB.

Projekt „Dekarbonizacja procesów budowlanych – wprowadzenie materiałów naturalnych o zerowym śladzie węglowym, w tym drewna, do gospodarki obiegu cyrkularnego w budownictwie”, realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego, korzysta z dofinansowania o wartości 744 951 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest umożliwienie rozwoju sektora budownictwa naturalnego i drewnianego oraz implementacja Gospodarki Obiegu Zamkniętego w sektorze budownictwa w Polsce. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.