fbpx

Accessibility Tools

Skip to main content

Ziemia
ubijana

Budowanie z ubijanej ziemi ma tradycję sięgającą początków osadnictwa i jest do dziś stosowane na całym świecie, przede wszystkich w klimatach ciepłych i suchych. W naszym regionie budowanie tą metodą także jest możliwe, pod warunkiem zapewnienia ochrony przed deszczem.

W Polsce podobna technika była historycznie szeroko stosowana i rozpowszechniona pod nazwą glinobitki. Glinę ubijaną w szalunkach przeplatano ze słomą, gałęziami, drewnianymi żerdziami lub wrzosem układanymi poziomo w celu wzmocnienia konstrukcji.

Właściwości

  • ubita ziemia dobrze akumuluje ciepło, ale jest słabym izolatorem, co można jednak zrekompensować odpowiednią grubością ścian.

  • kiedy temperatura na zewnątrz budynku jest wysoka, ściana z ziemi paruje i uwalnia do otoczenia ciepłą parę wodną, co zapobiega nadmiernemu nagrzaniu budynku. Natomiast kiedy temperatura na zewnątrz jest niska, ziemia pochłania parę wodną, ocieplając budynek.

  • ziemia jest bardzo ekologicznym materiałem budowlanym. Spośród innych wyróżnia ją niskie zapotrzebowanie na energię przy produkcji (przy wykorzystaniu ręcznych ubijaków może być nawet zerowe) i brak odpadów – ponadto, ziemia z rozbiórki może posłużyć jako pełnowartościowy surowiec do budowy innej konstrukcji lub „powrócić do natury”.

(zdjęcia: Amanda Slater na Flickr – CC BY-NC 2.0 Deed, Tamsin Slater na Flickr – CC BY-NC 2.0 Deed, Moshirah na Wikimedia Commons – CC BY-SA 3.0 Deed)

Zastosowania

Sztuka budowania z ziemi ubijanej (ang. rammed earth) polega przede wszystkim na odpowiednim doborze składników mieszanki: różnych frakcji kruszywa, piasku i gliny. Właściwie ustalone proporcje umożliwiają wznoszenie ścian nośnych, nawet do wysokości kilku kondygnacji, bez dodatkowych stabilizatorów, np. cementu.

Współcześnie wznosi się ściany w tej technologii z wykorzystaniem szalunków. Wilgotną ziemię wsypuje się do form warstwami po 10-15 cm i zagęszcza poprzez ubijanie ręczne lub mechaniczne, dzięki któremu zwiększa się wytrzymałość konstrukcji. Powstała w ten sposób ściana ma zwykle grubość ok. 30-50 cm. Możliwe jest także tworzenie ciekawych efektów estetycznych poprzez stosowanie ziemi o różnych kolorach lub dodawanie barwników.