fbpx

Accessibility Tools

Skip to main content

Tag: przepisy

Naturalne materiały budowlane – sześć kroków, by trafiły pod strzechy

Rekomendacje, jak wspierać rozwój rynku budownictwa naturalnego – to jeden z kluczowych rezultatów projektu „Dekarbonizacja procesów budowlanych”. Zamykają się w sześciu kategoriach – edukacji i budowaniu świadomości społecznej, tworzeniu przewagi konkurencyjnej, dostępności, mobilizacji sektora publicznego, zmian legislacyjnych oraz zachęt finansowych. Opracowanie „Rekomendacje dotyczące wsparcia rozwoju rynku budownictwa naturalnego, w tym zaleceń dla miejskich planów adaptacji w zakresie termomodernizacji...

Czytaj dalej